از کلیه سهامدارن محترم شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در روز یکشنبه 1401/2/25 راس ساعت 10 که در مجموعه تلاش می باشد، حضور به هم رسانند، سهامدارن محترم می توانند، برای دریافت کارت ورود 48 ساعت قبل از تشکیل مجمع به امور سهام شرکت مراجعه نمایند.
همچنین می توانند از سایت این شرکت به آدرس  https://www.aburaihan.com/ مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت هیت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی عملکرد سال منتهی به 1400/12/29

3- تقسیم سود

4- انتخاب اعضای هیئت مدیره

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان

6- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

7- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.