بدینوسیله به اطلاع سهامداران گرامی می رساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) در ساعت 16:30 روز چهارشنبه 1401/2/28 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد.

ضمنا سهامداران گرامی می توانند ضمن مشاهده همزما مجمع از طریق پیوند ذیل، سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت زیر مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

www.behcco.ir

دستور جلسه:

1- اصلاح ماده 21 اساسنامه

2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.