اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی متنهای به 29/12/1400 شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

پیرو آگهی دعوت در روزنامه اطلاعات به شماره 28089 مورخ چهارشنبه 24 فروردین ماه 1401، موارد اصلاحی به شرخ ذیل اعلام  می گردد:

  • محل برگزاری جلسه مجمع به آدرس، تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از قائم مقام فراهانی پلاک 334 سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری IGI تغییر یافت. ساعت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه روز چهارشنبه مورخ 21/2/1401 راس ساعت 10 می باشد.
  • بند 2 دستور جلسه به شرح ذیل اصلاح گردید:

بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان سال منتهی به 29/12/1400 و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود