۲۴ اردیبهشت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی ابوریجان

برای ورود به مجمع بر روی دکمه «ورود به مجمع» کلیک کنید. دقت داشته باشید که «نام کاربری» کد ملی و «کلمه عبور»، اعداد کد بورسی شماست سهامداران حقوقی از شماره شناسه ملی شرکت (به عنوان نام کاربری) و اعداد کد بورسی به عنوان کلمه عبور جهت ورود به پخش زنده مجمع استفاده نمایند  …