بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت صنایع سرام آرا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 140/12/29 که ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/2/21 در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، برگزاری می گردد، حضور به هم رسانید.

همچنین برای حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیت های اجتماعی، تمهیدات لازم از طریق ویدیو کنفرانس جهت سهامداران گرامی پیش بینی شده است تا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.ceramara.co.ir اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت میدره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برا سال مالی منتهی به 1400/12/29

2- بررسی و تصویب صورت مالی سال منتهی به 100/12/29

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

4- اخذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود

5- انتخاب اعضای هیئت مدیره

6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عاید می باشد.