مجمع عمومی عادی سالیانه مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 و عمومی فوق العاده شرکت داروسازی اکسیر در تاریخ 16 خرداد ماه 1401 در محل سالن تلاش برگزار می گردد.
سهامداران و نمایندگان آنها می توانند از طریق این تارنما، به صورت آنلاین مجمع های فوق را مشاهده نمایند.