بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت لعابیران (سهامی عام) که راس ساعت 16:00 عصر روز یکشنبه مورخ 1401/3/8 در محل سالن فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می شود، حضور به هم رسانید.
شایان ذکر است به منظور برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در مهلت قانونی و رعایت بعداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده پخش زنده جلسه مجمع در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت این شرکت به ادرس:
www.loabiran.com امکان پذیر خواهد بود.
ضمنا شوالات سهامداران محترم در زمان مجمع از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.
همچنین سهامداران گرامی می توانند اطلاعات مورد نظر خود را از سامانه کدال دریافت نمایند.
دستور جلسه:
1- اصلاح ماده 21 اساسنامه شرکت (شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری)
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.