پرسش شما از مجمع:

   

  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود ت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 8:30 روز پنجشنبه 1401/2/29 در سالن فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می شود، حضور به هم رسانند.
  دستور جلسه:
  1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/10/30
  2- بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/10/30
  ا3-تخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
  4- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره و حق الزحمه کمیته های تخصصی هیات مدیره
  5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1401/10/0
  6- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 لایحه قانون تجارت
  7- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی
  8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است