جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1401/4/1 در محل سالن فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد.
  سهامدارن محترم می توانند، مجمع فوق را از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به آدرس www.ptpvp.com مشاهده نمایند.
  دستور جلسه:
  1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
  2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد و صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
  3- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حصوص مالکانه و صورت جریان نقدی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400
  4- انتخاب اعضای هیئت مدیره
  5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
  6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
  7- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد معاملات مصداق ماده 129 قانون تجارت
  8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.