بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ساوه (سهامی عام) صبح روز دوشنبه مورخ 1401/2/26 در محل سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، برگزار می شود، حضور به هم رسایند.

ضمنا سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند از طریق سایت www.savehcement.com لینک ورود به جلسه را دریافت نمایید.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بارزش قانونی

2- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و صورتجلسه سود و زیان و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1400/12/29

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

4- انتخاب اعضای هیات مدیره

5- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه می باشد.