تارنمای پخش آنلاین مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع شیمیایی سینا مورخ 1401/4/11 از ساعت 15:00